Veidekke ASA - Frivillig tilbakekjøpstilbud til obligasjonseierne i VEI10

Report this content

Veidekke ASA har mandatert SEB til å undersøke muligheten for tilbakekjøp av opptil NOK 300 millioner i utestående obligasjoner i ISIN NO0010819261(VEI10 - 3.20 % Veidekke ASA Open Bond Issue 2018/2025).  Utestående volum er NOK 600 millioner, og lånet forfaller 19. mars 2025.

For å delta i dette frivillige tilbakekjøpet bes obligasjonseierne om å kontakte sin kontaktperson i SEB, eller alternativt: Knut Kobberstad, SEB Syndicate, tlf: 48 40 22 40.

Tilbudet står åpent til 18. januar 2022 kl. 15:00.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Veidekke ASA, Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, tlf: 907 59 058.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven $5-12.

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 38 milliarder kroner, og halvparten av de 8 100 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner