Veidekke ASA : MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 30. mars 2016 kjøpt 10 513 aksjer i Veidekke til kurs kr 108,977. Etter dette har Stiftelsen 196 512 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner