Veidekke ASA : MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Dag Andresen, primærinnsider i Veidekke ASA, har den 27. november 2015 solgt 50 000 aksjer i Veidekke til kurs 104,14. Etter salget har Dag Andresen en beholdning på 175 650 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner