Veidekke ASA : MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 2. september 2015 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 92,6368. Etter dette har Stiftelsen 242 203 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner