Veidekke ASA : MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 1. september 2015 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 92,75. Etter dette har Stiftelsen 232 203 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner