Veidekke ASA : MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 24. august 2015 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 87,2945. Etter dette har Stiftelsen 206 703 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner