Veidekke ASA : MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 12. desember 2013 kjøpt 60 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 47,6437. Etter dette har Stiftelsen 179 537 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner