Veidekke ASA : MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 7. mars 2013 kjøpt 1 466 aksjer i Veidekke til kurs kr 46,80. Etter dette har Stiftelsen 307 485 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner