Veidekke ASA : MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 21. november 2012 kjøpt 50 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 44,8249. Etter dette har Stiftelsen 1 440 547 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ansatte i Veidekke i forbindelse med aksjetilbudet i november 2012.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner