Veidekke ASA : MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 16. mai 2012 kjøpt 2 675 aksjer i Veidekke til kurs kr 42,50. Etter dette har Stiftelsen 591 358 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner