Veidekke ASA : OFFENTLIGGJØRING AV RESULTATER FOR 2. KVARTAL 2013

Report this content

Veidekke vil presentere resultatene for 2. kvartal 2013 torsdag 15.august kl. 0800 på Veidekkes hovedkontor på Skøyen, Skabos vei 4, Oslo. Presentasjonen samt påfølgende spørsmål/svar sesjon simultanoversettes til engelsk. Både presentasjonen og spørsmål/svar sesjonen kan sees via webcast på www.veidekke.no. Det vil bli gitt mulighet til å stille spørsmål via web. Påmelding til presentasjonen torsdag 15. august kan sendes ir@veidekke.no eller til Anita Pettersen,
tlf. 21 05 77 84.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner