Veidekke ASA : OPS-skoler for 950 millioner til Veidekke

Veidekke har vunnet OPS konkurransene om å bygge og drifte Rykkinn skole og Jessheim videregående skole. Samlet prosjektkostnad er 950 millioner kroner ekskl. mva. - Jeg er stolt over at vi i Veidekke har vunnet disse to meget krevende prosjektene. Dette er to strategisk viktige kontrakter for oss da vi ser på OPS som et fremtidig voksende marked, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke.

Begge skolene blir fremtidsrettede skoleanlegg med høye miljøambisjoner både når det gjelder material- og energibruk passivhusstandard). Gode læringsarealer og et godt innemiljø vektlegges i hele prosjektet. Skolene bygges som OPS-prosjekter (Offentlig Privat Samarbeid), og når skolene er ferdige vil Veidekke stå ansvarlig for utleie, drift og vedlikehold i 25 år. - OPS-prosjekter er både utfordrende og spennende å jobbe med. De krever god planlegging, men sikrer til gjengjeld forutsigbar drift for eieren og gir gode løsninger for elever og lærere som skal bruke skolen, sier Birte Almeland, OPS-ansvarlig for skole i Veidekke.

Rykkinn skole
Prosjektet omfatter en ny barneskole for 630 elever fra 1. til 7. trinn. Skolen får en liten idrettshall og et innholdsrikt utomhusanlegg godt tilpasset eksisterende terreng. Kontrakten innebærer riving av eksisterende skole, samt design og bygging av et moderne og fremtidsrettet skoleanlegg. Skolen skal stå ferdig til skolestart i 2016. Kontraktspart for OPS-avtalen er Bærum kommune.

Jessheim videregående skole
Den nye videregående skolen etableres på det som i dag er parkeringsplassen for den eksisterende skolen nord for Jessheim sentrum. Den nye skolen får seks utdanningsprogrammer for til sammen 1 500 elver og 240 ansatte. Skolen får fire etasjer og et bruttoareal på 25 374 m2. I tillegg skal det etableres ny gang- og sykkelvei, ny oppstillingsplass for busser, et utvendig idrettsanlegg og en park i tilknytning til skolen. Eksisterende skole skal rives når den nye skolen står ferdig høsten 2017. Akershus fylkeskommune er kontraktspart for OPS-avtalen.

For mer informasjon kontakt:
Avdelingsleder Birte Almeland, Veidekke Entreprenør AS tlf 95 07 70 31, birte.almeland@veidekke.no
Prosjektleder Jessheim videregående skole Geir Viken, tlf 91 83 04 70, gvi@veidekke.no
Prosjektleder Rykkinn skole Gisle Jacobsen, 90 54 99 64, gisle.jacobsen@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 
 Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 21 milliarder kroner (2013), og halvparten av de 6 300 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12