Veidekke ASA : UTVIDELSE AV OBLIGASJONSLÅN

Report this content

Veidekke ASA har i dag utstedt nye NOK 250 millioner kroner under gjeldende låneavtale i

obligasjonslånet med ISIN: NO0010680135 med forfall 4. juni 2018. Trukket beløp for
obligasjonslånet er nå totalt 750 millioner kroner.

Tilrettelegger for transaksjonen var SEB Markets.

 For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Christopher M. Bjerke
Assisterende Finansdirektør
Tel: 21 05 80 13
Mob: 99 58 18 02

Oslo, 16. august 2013

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner