Veidekke ASA : Veidekke med nye oppdrag for 167 millioner i Follo/Indre Østfold

Veidekke Entreprenør har i løpet av våren fått nye oppdrag i Follo/Indre Østfold-regionen for totalt 167 millioner kroner eksklusive mva. - Vi er svært godt fornøyd med kontraktene vi har inngått i løpet av våren. Men vi opplever fortsatt sterkt konkurranse om oppdragene både innen bolig- og næringsbygg, forteller distriktsleder Per-Inge Heen i Veidekke Follo/indre Østfold.

Nye prosjekter i Follo:

  • Fire hybelblokker med totalt 241 sengeplasser med oppstart i mai for SiÅs (Studentsamskipnaden på UMB i Ås). Ferdigstilles til skolestart 2014. Dette kommer i tillegg til de 254 studenthyblene som skal ferdigstilles til skolestarten i år.
     
  • Ås Kvartal 1, boligprosjekt for Åstorget Bolig AS (Veidekke Eiendom og Urbanium). Oppstart i mai og ferdigstillelses i juni/juli 2014. Dette er blokk 1 av i alt 3 blokker.
     
  • Nytt næringsbygg med verksted/lager og kontorer for Busch Vakuumteknikk AS i Drøbak. Ferdigstillelse september 2013.
     
  • Ombyggingsarbeider i produksjonslokalene for kjøttproduksjon i Eidsberg for Nortura Hærland. Arbeidene er i gang og skal ferdigstilles i løpet av våren 2014.

Pressefoto

For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Per-Inge Heen i Veidekke Entreprenør AS, tlf. 90 15 12 91, per-inge.heen@veidekke.noKommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke ASA, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker