Veidekke ASA: Aksjer til ansatte 2017

Report this content

7 086 ansatte i Veidekke har fått tilbud om å kjøpe mellom 50 og 1 000 Veidekkeaksjer hver. De ansatte kunne velge mellom to tilbud: Tilbud A med 30 % rabatt og kontant betaling og tilbud B med
20 % rabatt og delvis finansieringsbistand.

2 441 ansatte benyttet seg av tilbudet og bestilte til sammen 1,42 millioner aksjer i bestillingsperioden 10.-17. november. Tilbudet var imidlertid overtegnet med 28 %, slik at det ble foretatt en avkortning. Etter avkortning har de ansatte fått kjøpe mellom 50 og 740 aksjer hver og det ble tildelt totalt 1,10 millioner aksjer til de ansatte.

Kjøpskursene ble henholdsvis kr 59,72 (tilbud A) og kr 68,26 (tilbud B) etter 30 % / 20 % rabatt på børskursen i bestillingsperioden. Det er to års bindingstid på aksjene.

Veidekke har i alle år arbeidet for at ansatte skal være medeiere i selskapet. Også i år har interessen vært stor, og 2 441 kjøpere tilsvarer 34 % av dem som fikk tilbudet. Tilsvarende tall for 2016 og 2015 var henholdsvis 34 % og 33 %.

Primærinnsideres kjøp, samt ny beholdning, er vedlagt denne meldingen.

Kontaktpersoner:
Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnsrelasjoner Lars Erik Lund, tlf. +47 41 33 13 69   , lars.lund@veidekke.no
Finansdirektør Jørgen Michelet, tlf. 91 74 38 56, jorgen.michelet@veidekke.no
Finanskonsulent Heidi Hvidsten, tlf 91 54 04 65, heidi.hvidsten@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12