Veidekke ASA: Aksjer til ledende ansatte 2017

Report this content

1.067 ledende ansatte i Veidekke har fått tilbud om å kjøpe mellom 50 og 2.000 Veidekkeaksjer hver. De ansatte kunne velge mellom to tilbud: Tilbud A med 20 % rabatt og delvis finansieringsbistand (1.000 - 2.000 aksjer) og tilbud B med 30 % rabatt og ingen finansieringsbistand (50 - 2.000 aksjer).

643 ledende ansatte benyttet seg av tilbudet og bestilte til sammen 832.855 aksjer i bestillingsperioden, 11. - 18. mai.

Tilbudskursene ble henholdsvis kr 89,26 (tilbud A) og kr 78,10 (tilbud B) etter 20 % / 30 % rabatt på børskursen i bestillingsperioden. Bindingstiden på aksjene er 3 år.

Primærinnsideres kjøp, samt ny beholdning, er vedlagt denne meldingen.

Kontaktpersoner:
Konserndirektør Lars Erik Lund, tlf. +47 41 33 13 69   , lars.lund@veidekke.no
Finanskonsulent Heidi Hvidsten, tlf. +47 91 54 04 65   , heidi.hvidsten@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12