Veidekke ASA: Aksjer til ledende ansatte 2021 og opsjonsinnløsning

Report this content

Aksjer til ledende ansatte 2021

Totalt 530 deltakere i selskapets aksjetilbud for ledende ansatte har 19. november tegnet 474 603 aksjer.

Tegningskursen tilsvarer volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs på Oslo Børs i tegningsperioden fratrukket rabatt. Rabatt for svenske deltakere er 25 % som gir en kurs på 94,27 kr. Rabatt for norske og danske deltakere er 20 %, som gir en kurs på 100,55 kr. Aksjer kjøpt i Programmet har en salgsrestriksjon på tre år. Aksjene vil overføres desember 2021.

Totalt 444 deltakere tegnet 397 783 aksjer til kurs 100,55 kr.

Totalt 86 deltakere tegnet 76 820 aksjer til kurs 94,27 kr.

Primærinnsidere tegnet seg for totalt 45 850 aksjer i Veidekke.

Følgende primærinnsidere har tegnet aksjer:

Anne Thorbjørnsen har tegnet 5 000 aksjer til NOK 100,55 per aksje.

Jimmy Bengtsson har tegnet 5 000 aksjer til NOK 100,55 per aksje.

Arve Fludal har tegnet 750 aksjer til NOK 100,55 per aksje.

Hans Olav Sørlie har tegnet 5 000 aksjer til NOK 100,55 per aksje.

Jørgen Wiese Porsmyr har tegnet 2 500 aksjer til NOK 100,55 per aksje.

Siv Hege Solheim har tegnet 5 000 aksjer til NOK 100,55 per aksje.

Terje Larsen har tegnet 1 100 aksjer til NOK 100,55 per aksje.

Øivind Larsen har tegnet 5 000 aksjer til NOK 100,55 per aksje.

Torben Bjørk Nielsen har tegnet 5 000 aksjer til NOK 100,55 per aksje.

Kristina Andreasson har tegnet 1 500 aksjer til NOK 94,27 per aksje.

Charlotta Nilsén har tegnet 5 000 aksjer til NOK 94,27 per aksje.

Marcus C Nilsson har tegnet 5 000 aksjer til NOK 94,27 per aksje.

Opsjonsinnløsning Veidekke ASA

Totalt 31 deltakere i selskapets opsjonsprogram har 19. november 2021 innløst totalt 8 859 opsjoner til en innløsningspris på NOK 57,80.

Totalt 36 deltakere i selskapets opsjonsprogram har 19. november 2021 innløst totalt 14 130 opsjoner til en innløsningspris på NOK 62,11.
 

De ansatte kjøper totalt 22 989 aksjer, og aksjene overføres i desember.

Av totalen over er 1 000 opsjoner er innløst av selskapets primærinnsidere.

Følgende primærinnsider har innløst opsjoner:

Kristina Andreasson har innløst 250 opsjoner og kjøpt 250 aksjer til NOK 57,80 per aksje.

Lars Erik Lund har innløst 250 opsjoner og kjøpt 250 aksjer til NOK 57,80 per aksje.

Øivind Larsen har innløst 500 opsjoner og kjøpt 500 aksjer til NOK 57,80 per aksje.

Aksjer kjøpt i Programmet har en salgsrestriksjon på ett år etter innløsning av opsjonene.

Endring i totalbeholdning primærinnsidere, aksjer og opsjoner: 

Anne Thorbjørnsen eier nå 35 952 aksjer og 4 750 opsjoner.

Jimmy Bengtsson eier nå 55 587 aksjer og 3 000 opsjoner.

Arve Fludal eier nå 2 799 aksjer og 3 000 opsjoner.

Hans Olav Sørlie eier nå 78 437 aksjer og 4 000 opsjoner.

Jørgen Wiese Porsmyr eier nå 113 157 aksjer og 3 000 opsjoner.

Siv Hege Solheim eier nå 14 962 aksjer og 2 500 opsjoner.

Terje Larsen eier nå 113 473 aksjer og 3 000 opsjoner.

Øivind Larsen eier nå 14 947 aksjer og 2 500 opsjoner.

Torben Bjørk Nielsen eier nå 85 362 aksjer og 3 000 opsjoner.

Kristina Andreasson eier nå 4 677 aksjer og 2 500 opsjoner.

Charlotta Nilsén eier nå 5 100 aksjer.

Marcus C Nilsson eier nå 20 093 aksjer og 2 000 opsjoner.

Lars Erik Lund eier nå 16 157 aksjer og 500 opsjoner.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, +47 907 59 058,
jorgen.wiese-porsmyr@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner