Veidekke ASA: Anker dom om byggetid på E39

Report this content

I forbindelse med veiprosjektet E39 Svegatjørn-Rådal gikk Veidekke til søksmål mot staten med bakgrunn i at Statens vegvesen hadde avsatt altfor kort byggetid og derfor brutt byggherreforskriftens regler. Veidekkes påstand var at kontraktens milepæler derfor ikke var gyldig fastsatt og kunne gjøres gjeldende.

Saken var oppe til behandling i Bergen tingrett tidligere i februar måned og nå foreligger dommen. Tingretten konkluderer med at brudd på byggherreforskriften ikke hadde noen konsekvenser for forholdet mellom partene. Veidekke tapte altså saken.

 - Vi har mottatt dommen og er selvfølgelig skuffet over resultatet. Samtidig visste vi på forhånd at dette var en prinsipiell sak som ikke ville få sin endelige avgjørelse i tingretten, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg.

Hva innebærer dommen?
Hvis dommen blir stående innebærer det at det ikke har noen konsekvenser om Statens vegvesen, altså Norges største byggherre, bryter en av de sentrale bestemmelsene i bygg­herre­forskriften som skal ivareta helse og sikkerhet på arbeidsplassene. Representanter for Arbeidstilsynet bekreftet i rettssaken at Arbeidstilsynet ikke har kompetanse eller kapasitet til å følge opp denne type regelbrudd. Hvis denne type regelbrudd heller ikke har sivilrettslige konsekvenser innebærer det at bestemmelsen om at byggherren plikter å avsette tilstrekkelig byggetid blir en bestem­melse man kan la være å forholde seg til.

Viktig sak for bransjen
- I Veidekke har vi hele tiden sett dette som en viktig sak, og har fått støtte fra både våre organisasjoner (Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og Byggenæringens Landsforening) og fra arbeidstakerorganisasjonene Felles­forbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund i vårt syn. Når vi har tatt denne kampen er det naturlig at vi anker saken for å få en endelig og prinsipiell avklaring, avslutter Larsen.
 

For mer informasjon kontakt:
Konserndirektør Øivind Larsen, tlf 90 58 23 51,  oivind.larsen@veidekke.no 
Veidekkes prosessfullmektig advokat Nils-Henrik Pettersson, tlf 913 69 549 nils-henrik.pettersson@glittertind.no 
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er omlag 39 milliarder kroner, og halvparten av de 8600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner