Veidekke ASA: Årets HMS-uke er i gang

Report this content

Veidekke har høye ambisjoner om å redusere arbeidsskader og arrangerer for syvende gang sin årlige HMS-uke. Tema er risikostyring og læring, og under overskriften «Alles erfaring, felles læring» rettes oppmerksomheten i år mot den såkalte SOS-samtalen («samtale om sikkerhet»), et verktøy for å vurdere sikkerhet i konkrete arbeidssituasjoner.

- Vi har gjennom flere år arbeidet målrettet for å redusere antall skader og har en nullvisjon for alvorlige skader. I årets HMS-uke legger vi særlig vekt på hvordan og hva vi kan lære av tidligere hendelser, sier konserndirektør Anne Thorbjørnsen.

I forbindelse med HMS-uka inviterer Veidekke også alle leverandører og underentreprenører til å konkurrere om beste idé til sikkerhetsforbedringer på bygge- eller anleggsplass.

– Sikkerhet er et felles bransjeansvar. Vi håper at denne konkurransen vil gi oss ideer og forslag til forbedringer som vi selv ikke har tenkt på, som vi kan realisere sammen, sier Arne Giske. – Ulike aktører har ulike erfaringer, innfallsvinkler og kompetanser, og alle deler av bransjen må bidra for at vi sammen skal kunne løfte bransjens HMS-arbeid.

Tirsdag 21. mai gjennomfører samtlige arbeidssteder i Veidekke en halvtimes kollektiv sikkerhetsstans. Hensikten er å gjennomgå tidligere hendelser for å bli mer årvåkne på potensielt farlige situasjoner og gjennomføre nødvendige endringer slik at man unngår at farlige situasjoner gjentar seg.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Konsernsjef Arne Giske, tlf. +47 905 89 526, arne.giske@veidekke.no
Konst. konserndirektør med ansvar for HR og HMS Anne Thorbjørnsen, +47 911 81 995,
anne.thorbjornsen@veidekke.no

For pressebilder, se www.flickr.com/photos/veidekke 

Abonner på meldinger fra Veidekke 

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 36 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner