Veidekke ASA: Års- og bærekraftsrapport 2018

Report this content

Veidekkes års- og bærekraftsrapport for 2018 er nå offentliggjort og kan leses og lastes ned på http://veidekke.com/no/rapporter-og-presentasjoner/.

I tillegg til lovpålagte krav til årsregnskap og årsberetning inneholder rapporten informasjon om foretaksstyring, aksjeeierinformasjon og arbeidet med bærekraft.

Pdf-versjon av rapporten er vedlagt.

Abonner