Veidekke ASA: Boligsalg for 2 milliarder i andre kvartal

Report this content

Veidekke solgte totalt 554 boliger i andre kvartal 2015. Salget holder seg høyt i både Norge og Sverige.

Veidekkes aktivitet innen boligutvikling er ved utgangen av andre kvartal 2015 høy både i Norge og Sverige, med godt salg og flere boliger i produksjon. Totalt ble det solgt 554 boliger til en verdi av 2,054 milliarder kroner i kvartalet. Til sammenligning ble det solgt 462 boliger i første kvartal.

Trekkene fra første kvartal fortsetter. I Sverige er aktiviteten høy i alle våre satsingsområder, Gøteborg, Skåne og Stor-Stockholm. I Norge er det områdene rundt Oslo som har den høyeste aktiviteten. I de øvrige regionene er aktiviteten varierende fra prosjekt til prosjekt.

  Den store interessen for våre boliger har gitt oss mulighet til å fremskynde flere prosjekter, og vi ser at antallet boliger i produksjon fortsetter å stige, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke. I Sverige ser vi et historisk godt salg, også i prosjekter som kommer i produksjon i tredje og fjerde kvartal. Vi skulle imidlertid gjerne hatt flere salgsklare prosjekter i Oslo-området for å kunne etterkomme den store etterspørselen etter boliger her, legger Giske til.

Antallet boliger i produksjon er 1.874, hvorav Veidekkes andel er 1.381. Tilsvarende tall i 2. kvartal 2014 var 1.453 hvorav Veidekkes andel var 1.079. Samlet salgsgrad for prosjekter under oppføring er 79 % (73 %). Samlet salgsverdi i kvartalet var 2,054 milliarder kroner, og Veidekkes andel var 1,59 milliarder kroner.

Boligsalget 2. kvartal brutto (1)

2015 (2014)
Veidekkes andel av salg 2. kvartal netto (2)

2015 (2014)
Norge 212 (118) 107 (73)
Sverige 342 (166) 342 (164)
Totalt 554 (284) 449 (237)
  1. Antall salg inklusive felleseide prosjekter
  2. Veidekkes andel av salg


Billedtekst: Prosjektet Gartnerløkka 4 i Oslo er ett av prosjektene som har hatt svært godt salg i kvartalet.

For mer informasjon kontakt:
Direktør for forretningsutvikling i Veidekke Eiendom Audun Blegen, tlf +47 959 79 664, audun.blegen@veidekke.no
Finansdirektør Jørgen Michelet, tlf +47 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 24 milliarder kroner (2014), og halvparten av de 6 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker