Veidekke ASA: Boligsalg for 4,8 milliarder

Veidekke solgte totalt 615 boliger i andre kvartal 2016. Salget holder seg høyt i både Norge og Sverige.

Veidekkes aktivitet innen boligutvikling ved utgangen av andre kvartal 2016 er høy i både Norge og Sverige, med godt salg og flere boliger i produksjon. Totalt ble det solgt 615 boliger til en verdi av 3,1 milliarder kroner i kvartalet. Til sammenligning ble det solgt 451 boliger i 1. kvartal. Totalt har Veidekkesolgt boliger for 4,8 mrd i 2016.

I Sverige er aktiviteten spesielt høy i Gøteborg og Stor-Stockholm. I Norge er det i Oslo og Trondheim at aktiviteten er høyest.

- Et stabilt høyt salg i både Norge og Sverige gjør at antallet boliger i produksjon øker merkbart, sier konsernsjef Arne Giske. Det er ekstra hyggelig at vi opplever et godt salg i mange geografier og vi ser at vi har svært gode prosjekter som raskt oppnår byggestart. Vi skulle imidlertid gjerne hatt flere salgsklare prosjekter i Oslo-området for å kunne etterkomme den store etterspørselen etter boliger her, sier Giske.

Antallet boliger i produksjon er 2 877, hvorav Veidekkes andel er 2 181. Tilsvarende tall i 2. kvartal 2015 var 1 874 hvorav Veidekkes andel var 1 381. Samlet salgsgrad for prosjekter under oppføring er 87 %. Samlet salgsverdi i kvartalet var 3,1milliarder kroner, og Veidekkes andel var 2,4 milliarder kroner.

Boligsalget 2. kvartal brutto (1)

2016 (2015)
Veidekkes andel av salg 2. kvartal netto (2)

2016 (2015)
Norge 265 (212) 162 (107)
Sverige 350 (342) 320 (342)
Totalt 615 (554) 482 (449)
  1. Antall salg inklusive felleseide prosjekter
  2. Veidekkes andel av salg


For mer informasjon kontakt:
Direktør for forretningsutvikling i Veidekke Eiendom Audun Blegen, tlf 959 79 664, audun.blegen@veidekke.no
Finansdirektør Jørgen Michelet i Veidekke ASA, tlf 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

 

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 24,5 milliarder kroner (2015), og halvparten av de 7 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner

Dokumenter og linker