Veidekke ASA: Bygger flerbrukshall for Oslo kommune

Report this content

Veidekkes datterselskap Seby AS og Oslobygg KF har inngått kontrakt om bygging av ny flerbrukshall på Dælenenga i bydel Grünerløkka i Oslo. Prosjektet har høye miljøambisjoner både for det ferdige bygget og byggefasen. Oppdraget er en totalentreprise verdt nær 250 millioner kroner ekskl. mva.

Dælenenga flerbrukshall blir på cirka 6.100 m2 over fire etasjer med blant annet en fullskala idrettshall med tribuner, garderober, kontorer og en hel etasje til kampidretten. Hallen plasseres på samme sted som det eksisterende klubbhuset står i dag, og rivning av det gamle klubbhuset inngår i oppdraget. Det er planlagt at flerbrukshallen skal benyttes av skolen på dagtid og til idrettsformål på ettermiddag/kveld.

- Vi ser fram til å ta fatt på et spennende prosjekt for Oslobygg. Bærekraftige løsninger i alle faser av et byggeprosjekt er i tråd med Seby`s miljøambisjoner. I tillegg er det motiverende å bygge et samfunnsnyttig bygg som er etterlengtet av Grünerløkkas beboere, sier daglig leder Bjørn Ove Liavaag i Seby AS.

Klimagassutslippet fra nybygget skal reduseres med 50 prosent i forhold til et referanseprosjekt. Det blir fossilfri byggeplass der fjernvarme benyttes som energikilde også i byggefasen, og bygget oppføres etter passivhusstandard med solcelleanlegg på taket.

Prosjektet skal følge Oslo-modellens strenge krav for å sikre bruk av lærlinger, bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Byggestart er i november 2021 med planlagt ferdigstillelse i desember 2023. Les mer om prosjektet her.


For mer informasjon kontakt:
Avdelingsleder Geir Viken i Seby, tlf 91 83 04 70, geir-morten.viken@veidekke.no
Daglig leder Bjørn Liavaag i Seby, tlf 90 69 35 77, bjorn-ove.liavaag@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 8 100 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd. 

Abonner

Multimedia

Multimedia