Veidekke ASA: Bygger for Hydro på Karmøy

Veidekke Entreprenør har fått i oppdrag av Hydro å bygge ny elektrolysehall, nytt likerettebygg, nytt anode servicebygg og diverse andre arbeider for Hydros nye fabrikk på Karmøy. Dette er et pilotprosjekt for mer klima- og energieffektiv produksjon av aluminium, og Veidekke har inngått to kontrakter med en samlet verdi på om lag 475 millioner kroner ekskl. mva.

Hydros mål med pilotprosjektet er å industrialisere verdens mest klima- og energieffektive teknologi for aluminiumelektrolyse. Ambisjonen er å redusere energiforbruket med rundt 15 prosent per kilo aluminium produsert målt i forhold til verdensgjennomsnittet, og med de laveste CO2-utslippene i verden.

- Prosjektet er et viktig steg på veien mot klimavennlig kraftforedlende industriproduksjon. Det er svært gledelig for Veidekke Entreprenør å bidra til denne utviklingen, og vi vi er meget stolte over å ha blitt valgt som leverandør. Nå ser vi frem til et godt samarbeid og gleder oss til å komme i gang med arbeidene, sier distriktsleder Ove Nedrebø i Veidekke.

Veidekke skal blant annet utføre arbeider som bygging av infrastruktur, oppføring av en elektrolysehall, likeretterbygg og transformatorbygg. Et areal på 20.000 m2 skal bebygges. Det vil bli brukt ca 28.000 m3 betong, 2.700 tonn armering og 3.500 tonn konstruksjonsstål. Prosjektet vil for Veidekke sysselsette cirka 150 årsverk gjennom byggetiden, de fleste fra Veidekke avdeling i Haugesund og fra Veidekkes mobile anleggsavdeling Spesialprosjekter.

Arbeidene starter umiddelbart og skal ferdigstilles i andre halvår 2017.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Ove Nedrebø, distriktsleder Haugesund, tlf 95 70 29 06, ove.nedrebo@veidekke.no
Erik Eiane, avdelingsleder Industri og Energi, distrikt Spesialprosjekter, tlf 91 00 85 98, erik.eiane@veidekke.no
Helge Dieset, kommunikasjonssjef Veidekke ASA, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no 

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 24,5 milliarder kroner (2015), og halvparten av de 7 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner

Dokumenter og linker