Veidekke ASA: Bygger ishall og flerbrukshall ved Frogner stadion

Report this content

Veidekke Entreprenør har fått i oppdrag av Bymiljøetaten i Oslo kommune å videreutvikle og bygge en ny ishall og en ny flerbrukshall tett inntil ærverdige Frogner Stadion på Majorstua i Oslo. Oppdraget skal gjennomføres som en samspillskontrakt mellom Bymiljøetaten og Veidekke Entreprenør. Målpris for kontrakten vil ikke foreligge før etter at forprosjektet er ferdig til høsten, men kontraktsverdien vil være over 100 millioner kroner ekskl. mva.

Prosjektet «Frogner is- og flerbrukshall» er siste del av en større utvikling av Frogner Stadion. Den nye bygningsmassen vil bestå av:

  • Ishall med tilhørende garderober og driftsarealer på nær 3.000 m2 BTA
  • Flerbrukshall med tilhørende garderober og driftsarealer på nær 2.000 m2 BTA. Denne planlegges å ligge fullstendig under bakken for å minimalisere bygningsvolumet over bakken
  • Felles mellombygg med inngangsparti, kontorer, fellesrom, møterom kafe/servering på ca. 750 m2 BTA

Prosjektet er et forbildeprosjekt i FutureBuilt - der målet er å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen områdene transport, energibruk og materialbruk. Forbildeprosjektet skal ha høy arkitektonisk kvalitet og bidra til et godt bymiljø. Eksisterende og nye tekniske anlegg skal samkjøres for å gi en helhetlig og energieffektiv drift av idrettsanleggene i Frognerparken. Miljøkravene dokumenteres ved BREEAM Nor.

Videreutviklingen av foreliggende konsept starter umiddelbart, mens selve byggearbeidene starter våren 2016. Byggene skal stå klare til bruk høsten 2017.  

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Knut Olav Haakonsen, tlf 95 88 84 94, knut-olav.haakonsen@veidekke.no
Avdelingsleder Birte Almeland, tlf 95 07 70 31, birte.almeland@veidekke.no
Prosjektleder Björn Johansson, Bymiljøetaten, tlf 94 53 20 70, bjorn.johansson@bym.oslo.kommune.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er nær 24 milliarder kroner (2014), og halvparten av de 6 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker