Veidekke ASA: Bygger mer vindkraft i Finnmark

Varanger KraftVind AS har gitt Veidekke i oppdrag å utføre anleggsarbeidet i forbindelse med utvidelsen av vindkraftparken på Raggovidda i Berlevåg kommune i Finnmark. Kontrakten er en totalentreprise verdt cirka 100 millioner kroner ekskl. mva.

- Veidekke bygget for fem år siden første trinn av dette vindkraftverket, og vi er svært glade for at Varanger KraftVind også velger oss til andre trinn. I tillegg setter vi stor pris på å få bekreftet at vi er konkurransedyktige og har tillit blant kundene i dette viktige segmentet for oss, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg.

- Hyggelig er det også at Veidekke igjen får bidra til det grønne skiftet gjennom å bygge anlegg som skal produsere store mengder fornybar energi. Dette er det sjette vindkraftprosjektet for Veidekke her til lands i løpet av de siste årene, avslutter Larsen.

De 12 nye turbinene i vindparken vil få en totalt installert effekt på 51,6 MW og en årsproduksjon som tilsvarer forbruket til mer enn 10.000 husholdninger. Infrastrukturen Veidekke skal bygge omfatter følgende hovedelementer:

  • 12 turbinfundamenter med tilhørende oppstillingsplasser for montasjekraner
  • Opparbeidelse av 10 kilometer vei
  • Oppføring av et lagerbygg og en scootergarasje
  • Kabelgrøfter og legging av parkens interne høyspentnett

Arbeidet med prosjekteringen starter i disse dager, mens anleggsarbeidene skal utføres i løpet av sommeren 2020.

For mer informasjon kontakt:
Konserndirektør Øivind Larsen, tlf 90 58 23 51,
oivind.larsen@veidekke.no 
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22,
helge.dieset@veidekke.no

Abonner på meldinger fra Veidekke 

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er omlag 36 milliarder kroner, og halvparten av de 8600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner

Multimedia

Multimedia