Veidekke ASA: Bygger ny grunnskole i Uppsala

Veidekke skal bygge ny grunnskole for Uppsala kommun Skolfastigheter AB. Den nye Brantingsskolan blir en moderne grunnskole for fjerde til niende trinn med plass til 720 elever. Prosjektet er en utførelsesentreprise til en verdi av SEK 261 millioner, med byggestart planlagt til sommeren 2019 og ferdigstillelse til 2021.

Når avtalen nå er signert, er det ventet en snarlig igangsettelse, og neste steg er pæling for de nye bygningene. Ca. 700 pæler skal ned i bakken for å sikre at skolen står på trygg grunn. Dette arbeidet starter forhåpentligvis i inneværende sommer.

– Vi er svært glade for å få fortsette å bidra til samfunnsutviklingen i Uppsala gjennom oppføringen av den nye Brantingsskolan, og vi ser frem mot et involverende samarbeid med Skolfastigheter, sier avdelingssjef Anthony Norén i Veidekke Bygg Kommersiellt i Uppsala.

Det er mangel på grunnskoleplasser i det sentrale Uppsala, og Brantingsskolan blir et velkomment tilskudd. Utvendig vil nybygget harmonisere med omgivelsene og minne mye om den gamle skolen. Skolegården skal også bygges om til et trivelig miljø til glede for elever i skoletiden og for naboene på kvelder og helger. Aulaen vil bli bevart, men den øvrige bebyggelsen skal erstattes av nye, moderne pedagogiske lokaler. Både beliggenhet i skolegården og høyde og lengde på bygningen blir som i dag, men fløyene blir litt bredere enn tidligere.

Mer om prosjektet på: skolfastigheter.se/Projekt/Brantingsskolan

For mer informasjon, ta kontakt med:

Anthony Norén, avdelingssjef Veidekke Bygg Kommersiellt Uppsala, anthony.noren@veidekke.se, +46 070-764 67 00
Anders Arfvén, leder for forretningsområde Veidekke Bygg Kommersiellt, Anders.Arfven@veidekke.se, +46 73 355 99 32
Jimmy Bengtsson, konserndirektør og landsjef Veidekke Sverige, jimmy.bengtsson@veidekke.se, +46 070-537 91 10

For pressebilder, se www.flickr.com/photos/veidekke 

Abonner på meldinger fra Veidekke 

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 36 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner

Multimedia

Multimedia