Veidekke ASA: Bygger nye Tveiterås skole i Bergen

Report this content

Veidekke har fått i oppdrag å bygge nye Tveiterås skole av Bergen kommune. Prosjektet har en tydelig miljøprofil med krav til bruk av miljøvennlige materialer og fossilfri byggeplass. Kontrakten er en totalentreprise verdt 102 millioner kroner ekskl. mva.

- Vi gleder oss til å komme i gang med forprosjektet for nye Tveiterås skole, og sammen med Bergen kommune skape en moderne, funksjonell og god skole for elever og ansatte. Det å bygge gode skoler er noe av det mest meningsfulle vi som entreprenører kan gjøre. Den nye skolen på Tveiterås for de som kanskje aller mest trenger et godt tilpasset læringsmiljø, er nok det kjekkeste vi kan jobbe med, sier distriktsleder Erlend Bygnes i Veidekke Bygg Bergen.

Tveiterås skole er en kombinert barne- og ungdomsskole, og er den eneste spesialskolen i Bergen kommune for elever med store lærevansker/utviklingshemming og behov for særskilt tilrettelagt undervisningstilbud. Skolen tar imot elever fra 1. til 10. trinn og er spesialtilpasset elever med autisme. Dagens skolebygg er utdatert, og det har dessuten en utforming som for eksempel er lite egnet for rullestolbrukere. Det nye bygget blir på drøyt 3.500 m2 fordelt på to etasjer, og skal være en skole med respekt for landskap og brukere.

- Vi ser fram til å samarbeide med Veidekke med å bygge en ny og funksjonell skole for elevene og de ansatte på Tveiterås. Det har vært en lang prosess på Tveiterås, så vi er veldig glade for å nå komme i gang, sier prosjektleder Astrid A. Kalland i Etat for utbygging i Bergen kommune.

Det første som skjer på tomten, er at dagens bygg blir revet. Det starter på nyåret, så følger en byggeperiode med planlagt ferdigstillelse i løpet av våren 2023.

Les mer om prosjektet: https://www.bergen.kommune.no/politikk/byradet/behandlede-saker/barnehage-og-skole/ny-tveiteras-skole-klar-til-gjennomforing

 

For mer informasjon kontakt:

Distriktsleder Erlend Bygnes, tlf. 97 09 53 33, erlend.bygnes@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf. 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 37 milliarder, og halvparten av de 8 200 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner

Multimedia

Multimedia