Veidekke ASA: Bygger om Himmerfjärdsverket renseanlegg for Syvab

Report this content

Veidekke har signert avtale med Syvab (Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag) om omfattende ombygging og tilbygg ved renseanlegget Himmerfjärdsverket i Grödinge, Sverige. Prosjektet har potensiell ordreverdi på minimum SEK 700 millioner, og arbeidet vil etter planen pågå frem til 2025.

– Vi har lenge lagt planer for ombygging og tilbygg ved Himmerfjärdsverket. Når vi nå endelig er klare til å gå i gang med arbeidet, gir det oss både glede og trygghet å vite at vi skal samarbeide med hele kompetansen i Veidekke Entreprenad AB. Det borger for et riktig godt resultat, sier Carl-Olof Zetterman, adm. direktør i Syvab.

– Vi er svært glade for at Syvab viser oss tillit til å bistå i utviklingen av Himmelfjärdsverket. Prosjektet er i tråd med vår selektive kundestrategi, og vi kommer inn i arbeidet i tidlig fase, slik vi ønsker. Prosjektet samsvarer også godt med Veidekkes verdier, som handler om at medarbeiderne våre skaper merverdi i samspill med kunder og leverandører, sier Marcus Andersson, regiondirektør for Veidekke Anläggning Öst i Sverige.

Ombyggingen av Himmerfjärdsverket kommer som følge av befolkningsvekst og nye rensekrav. Et nytt Membran BioReaktor-anlegg skal øke kapasiteten, samtidig som energiforbruket skal holdes på dagens nivå og behovet for tilsetningskjemikalier skal reduseres.

Prosjektet omfatter utførelsesentreprise for ombygging av eksisterende anlegg og totalentreprise for tilbygg. Den første av prosjektets to faser omfatter utredning og prosjektering for systemdokumenter, der Veidekke skal bistå med produksjonsløsninger og spesifikk teknisk konsultasjon. I denne fasen beregnes også målkostnad for det totale prosjektet. Når målkostnad er beregnet, går prosjektet over i fase 2, med planlegging og produksjon. Ordreverdi for fase 1 er beregnet til ca. SEK 10 millioner, og avtale om fase 2 er planlagt inngått i løpet av første kvartal 2020.

I 2019 vil arbeidet primært omfatte førstefaseaktiviteter, med ferdigstillelse av systemdokumenter og kalkyler for det nye anlegget. Byggestarter for anleggsaktivitetene vil foregå løpende gjennom 2020, og det nye Himmerfjärdsverket planlegges å stå klart til bruk i 2025.

Les mer om prosjektet her: http://www.syvab.se/nyheter/ombyggnad-nkh

For mer informasjon, ta kontakt med:

Marcus Andersson, regiondirektør Veidekke Anläggning Öst, tlf. +46 703 34 88 00
Jenny Johansson, avdelingsleder Veidekke Anläggning Öst, tlf. +46 768 40 07 70
Mats Nyström, adm. direktør Veidekke Sverige, tlf. +46 705 37 12 60

For pressebilder, se www.flickr.com/photos/veidekke 

Abonner på meldinger fra Veidekke 

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 36 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner

Multimedia

Multimedia