Veidekke ASA: Bygger Sjøparken Agnes i Stavern

Agnes Boligutvikling AS har gitt Veidekke Entreprenør oppdraget med å bygge første trinn av det spektakulære boligprosjektet Sjøparken med 56 leiligheter delvis på utfylte øyer i sjøen. Kontrakten er en totalentreprise verdt 194 millioner kroner ekskl. mva. 

Etter 11 års utvikling kunne endelig ordfører Rune Høiseth i Larvik kommune i forrige uke sette ned grunnsteinen for Sjøparken Agnes i Stavern. Agnes Boligutvikling og Veidekke har samarbeidet over flere år for å få tilstrekkelig økonomisk bærekraft i prosjektet, og gjensidig vilje til å finne de beste løsningene har nå ledet frem til realisering.

- Det har særlig vært krevende å finne de beste byggemetodene for utfyllingen i sjøen. Men vi har funnet frem til egnede metoder for prosjektet gjennom godt samarbeid med byggherre, rådgivere og bruk av kompetanse i Veidekke, forteller prosjektutvikler Roar Kristiansen i Veidekke Entreprenør.

- Vi har en utfordrende og spennende periode foran oss som vi gleder oss veldig til. Vi skal også ivareta tilvalgsprosessene for leilighetskjøperne på vegne av Agnes Boligutvikling. Vi har flinke folk som har hjulpet mange leilighetskjøpere trygt og godt gjennom slike prosesser tidligere, sier Veidekkes prosjektleder Øyvind Styrvold.

Veidekke har satt i gang med grave- og oppfyllingsarbeider, prosjekteringen er i full gang og oppstart for betongarbeidene er planlagt til mars 2016. Hele første byggetrinn skal stå ferdig til innflytting innen sommerferien 2017.

Kontraktssummen inngår i Veidekkes ordrereserve for tredje kvartal.
Les mer om prosjektet her: http://www.sjoparken.no/

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Lars N. Hjertås i Veidekke, tlf 92 29 71 92, lars.hjertas@veidekke.no
Daglig leder Cecilie Sanden i Agnes Utvikling AS, tlf 95 18 69 34, cecilie@sjoparken.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 24 milliarder kroner (2014), og halvparten av de 6 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner