Veidekke ASA: Bygger verdens nordligste BREEAM bygg

Veidekke Entreprenør og datterselskapet Hammerfest Entreprenør har fått i oppdrag å bygge nye Baksalen skole i Hammerfest. Skolebygget blir første offentlige bygg nord for Trondheim med BREEAM miljøsertifisering. Oppdraget er en totalentreprise verdt 202 millioner kroner ekskl. mva.

Den nye Baksalen skole skal bygges ved siden av den eksisterende Baksalen skole, og det nye bygget blir på nær 6.800 m2 inkludert idrettshall. Skolen dimensjoneres for å være en to-parallell skole med inntil 425 elever fra første til syvende trinn, inklusive en innførings­klasse med inntil 25 elever og base for alternativ opplæring for mellom 3 - 5 elever. Skolebygget skal inneholde ordinære klasserom, grupperom, spesialrom (musikk, mat og helse, kunst og håndverk), bibliotek, kantine og idretts-/flerbrukshall med garderober. 

Byggearbeidene skal utføres av Hammerfest Entreprenør sammen med Veidekkes øvrige entreprenørvirksomhet i Nord, mens Veidekkes datterselskap Block Berge Bygg er involvert med levering og montering av betongelementer til bygget. Prosjektet skal gjennomføres i tett samarbeid med alle involverte parter og med bruk av planleggingsverktøy som LEAN og BIM.

Kontrakten omfatter i tillegg en opsjon på en fire-avdelings barnehage som skal bygges i den gamle Baksalen skole. Opsjonen omfatter forprosjekt og gjennomføring der byggearbeidene skal starte opp straks den nye skolen er ferdig og avsluttes høsten 2018. 

- Dette er et viktig prosjekt for Hammerfest og det er viktig for Veidekke i Nord. Vi er stolte og takknemlige for å ha blitt valgt til entreprenør, og ser nå frem til endelig å komme i gang med byggearbeidene. Vi gleder oss spesielt over å få bygge dette grensesprengende miljøbygget helt nord i Finnmark, sier distriktsleder Ronny Robertsen i Veidekke Entreprenør Nord.

Byggearbeidene starter opp nå i april, og skolen skal være ferdigstilt høsten 2017. 

Billedtekst: Daglig leder Rolf Johnny Nilsen i Hammerfest Entreprenør (t.v.) og rådmann Leif Vidar Olsen i Hammerfest kommune gleder seg over at ny skole skal bygges.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Ronny Robertsen, tlf 97 98 30 84, ronny.robertsen@veidekke.no
Daglig leder Rolf Johnny Nilsen i Hammerfest Entreprenør, tlf. 99 53 73 13, rolf.nilsen@veidekke.no  
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf. 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Abonner på meldinger fra Veidekke 

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 24,5 milliarder kroner (2015), og halvparten av de 7 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.