Veidekke ASA: Bygger vindkraftverk i Trøndelag

Report this content

Sørmarkfjellet AS har tildelt Veidekke anleggsoppdraget for Sørmarkfjellet Vindkraftverk som skal bygges i kommunene Osen og Flatanger i Trøndelag. Kontrakten er en totalentreprise verdt i underkant av 300 millioner kroner ekskl. mva.

- Vi takker for tilliten og er svært fornøyde med å ha vunnet konkurransen om dette viktige oppdraget. Vindkraft er noe vi setter stor pris på å få bygge, både av kommersielle årsaker og fordi vi gjerne vil bidra til at fornybar energi blir produsert i fremtiden, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg.

De 31 turbinene i vindparken nord på Fosenhalvøya vil ha en totalt installert effekt på 130 MW og en årsproduksjon som tilsvarer forbruket til 29.300 husholdninger (440 GWh). Dette er det femte vindkraftprosjektet for Veidekke bare i Norge i løpet av de siste årene.

Infrastrukturen Veidekke skal bygge i vindparken omfatter følgende hovedelementer:

  • 31 turbinfundamenter med tilhørende oppstillingsplasser for montasjekraner
  • Opparbeidelse av 22 kilometer vei (adkomstvei og interne veier)
  • Oppføring av et servicebygg og et bygg for transformatorstasjon
  • Kabelgrøfter og legging av parkens interne høyspentnett

Arbeidet skal utføres av Veidekkes anleggsavdeling i samarbeid med datterselskapet Tore Løkke AS. Anleggsarbeidene starter i april og skal være ferdig i oktober 2021.

Mer informasjon om prosjektet finnes på https://tronderenergi.no/vind/sormarkfjellet


Billedtekst (f.v.): Anleggsleder Joakim Syltern By fra Tore Løkke, prosjektleder Sebastian Schneider fra Veidekke og prosjektleder Lars Jørgen Sivertsen i Trønder Energi.
 

For mer informasjon kontakt:
Konserndirektør Øivind Larsen, tlf 90 58 23 51,
oivind.larsen@veidekke.no 
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22,
helge.dieset@veidekke.no

Abonner på meldinger fra Veidekke 

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er omlag 36 milliarder kroner, og halvparten av de 8600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner

Multimedia

Multimedia