Veidekke ASA: Den svenska bostadsmarknaden April 2018

Marknadsanalys och prognos för bostadsbyggandet