Veidekke ASA: Emisjon av sertifikater

Veidekke ASA har den 3. juli 2017 utvidet sertifikatlånet fra 27. juni med 100 millioner kroner. Utestående beløp er nå 500 millioner kroner. Lånet vil bli notert på Oslo Børs

Formål: Generell selskapsfinansiering
Tilrettelegger: SEB

For ytterligere informasjon kontakt:
Assisterende finansdirektør Christopher M. Bjerke, tlf. 21 05 80 13 eller 995 81 802

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner