Veidekke ASA: Emisjon av sertifikater

Veidekke ASA har den 27. juni 2017 emittert et sertifikatlån pålydende 400 millioner kroner, med en låneramme på 500 millioner kroner. Lånet vil bli notert på Oslo Børs.

Forfall: 21. desember 2017
Formål: Generell selskapsfinansiering
Kupong: 1,35 %
Tilrettelegger: SEB

For ytterligere informasjon kontakt:
Assisterende finansdirektør Christopher M. Bjerke, tlf. 21 05 80 13 eller 995 81 802

 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner