Veidekke ASA: Emisjon av sertifikater

Veidekke ASA har den 8. april 2016 emittert et sertifikatlån pålydende 200 millioner kroner. Lånet vil bli notert på Oslo Børs.

Forfall: 30. juni 2016
Kupong: 1,47 %
Formål: Generell selskapsfinansiering
Tilrettelegger: DNB Markets

For ytterligere informasjon kontakt:
Assisterende finansdirektør Christopher M. Bjerke, tlf. 995 81 802

  

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner