Veidekke ASA: Endrer organisasjonsstruktur i Sverige

Report this content

Veidekke har besluttet å gjennomføre en struktur- og organisasjonsendring i sin svenske virksomhet. Veidekke Sverige deles i to virksomheter; Bygg Sverige og Infrastruktur Sverige. Endringen er et ledd i Veidekkes strategi som en rendyrket entreprenør og sikrer en tydelig organisasjon med operativt fokus og kortere vei fra ledelse til prosjekt.

Delingen av Veidekke Sverige innebærer endringer i selskapets konsernledelse. Mats Nyström fratrer rollen som konserndirektør og medlem av konsernledelsen samt adm. direktør for Veidekke Sverige. Charlotta Nilsén og Marcus C. Nilsson trer inn i konsernledelsen som konserndirektører for henholdsvis Bygg Sverige og Infrastruktur Sverige og vil rapportere direkte til konsernsjef Jimmy Bengtsson.

– Organisasjonsendringen innebærer en mer effektiv og tydelig organisering av Veidekke. Den gir oss et tydeligere operasjonelt fokus med kortere vei fra prosjekt til konsernledelse, sier Jimmy Bengtsson, konsernsjef i Veidekke. 

Den nye organisasjonsmodellen er basert på de gode erfaringene fra organiseringen av Veidekke i Norge gjennom 2020. Bygg Norge og Infrastruktur Norge er effektive operasjonelle resultatenheter som er tett på prosjektene.

Mats Nyström har vært ansatt i Veidekke siden 2017, først med ansvar for Veidekke Sveriges forretningsområde for boligbygging, og deretter som konserndirektør og adm. direktør for Veidekke Sverige. Under hans ledelse har både omsetningen og ordreboken vokst, og lønnsomheten er forbedret. Veidekke er i dag Sveriges fjerde største entreprenør.

Jeg vil takke Mats for hans utrettelige innsats og fokus. Mats har vært en viktig og tydelig leder for Veidekke Sverige og har bidratt til den posisjonen Veidekke har i Sverige i dag, sier Jimmy Bengtsson.

Mats Nyström fratrer sin stilling 1. juli 2021, men vil stå til rådighet for Veidekke Sverige og Veidekke frem til 31. desember 2021.

Veidekke vil rapportere etter den nye organisasjonsstrukturen fra tredje kvartal 2021.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Konsernsjef Jimmy Bengtsson, tlf. +47 984 70 000

Veidekkes pressebilder  
Abonner på meldinger fra Veidekke  

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 8 100 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd. 

Abonner