Veidekke ASA: Etablerer Veidekke Infrastruktur i Norge

Report this content

Veidekkes norske anleggs- og industrivirksomheter samordnes fra 1. mai 2020 i en ny enhet, som vil gå under navnet Veidekke Infrastruktur. Den samlede virksomheten vil mer effektivt og koordinert kunne betjene kunder i det norske anleggsmarkedet. Det nye virksomhetsområdet vil bli ledet av konserndirektør Øivind Larsen, som i dag leder den norske anleggsvirksomheten.

Veidekke samler de virksomhetene i selskapet som betjener det norske infrastrukturmarkedet. Reorganiseringen vil bidra til en permanent samorganisering av Veidekke Anlegg og Veidekke Industri. Organisasjonsendringen vil sikre at selskapet samler fagkompetansen som er relevant for kunder i anleggssektoren og vil bidra til å sikre en mer effektiv og enhetlig kundehåndtering av store norske anleggskunder.

– Veidekkes entreprenør- og industrivirksomhet i Norge har til nå vært organisert i tre enheter; bygg, anlegg og industri. Sammenslåingen av anleggs- og industrivirksomheten vil sikre et koordinert og effektivt kundegrensesnitt overfor viktige offentlige og private kunder i det norske anleggsmarkedet, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke ASA.

Forretningsområdene i de to virksomhetene vil i første omgang opprettholdes som i dag. Arbeidet med samordningen starter umiddelbart og vil bli ferdigstilt innen utgangen av 2020. De igangsatte forbedringsprogrammene i Veidekke Anlegg og Veidekke Industri fortsetter med ufortrøden styrke i den samordnede virksomheten.

– Det er mange likheter mellom forretningsområdene i dagens Veidekke Anlegg og Veidekke Industri, og store deler av fagkompetansene er like. Den nye organiseringen gjør at vi kan ta ut ytterligere stordriftsfordeler ved felles organisering av stab- og støttefunksjoner – samt at vi får  felles utnyttelse av ekspertise, som vil komme begge virksomhetene til gode, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg.

Veidekke Industri er et datterselskap av Veidekke ASA. Virksomheten er Norges største asfaltentreprenør og Norges nest største produsent av pukk og grus. I tillegg har selskapet betydelig aktivitet innenfor drift og vedlikehold av det offentlige veinettet i hele landet. Veidekke Anlegg driver i dag landsdekkende anleggsvirksomhet med prosjekter innenfor vei, bane, kraftanlegg, industrianlegg og flyplasser for private og offentlige kunder. Veidekke Infrastruktur vil ha om lag 2 400 ansatte og den samlede virksomheten omsatte for NOK 9,8 milliarder i 2019.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Konsernsjef Jimmy Bengtsson, tlf. 984 70 000, jimmy.bengtsson@veidekke.no
Konserndirektør Øivind Larsen, tlf. 905 82 351, oivind.larsen@veidekke.no
Konserndirektør Lars Erik Lund, tlf. 413 31 369, lars.lund@veidekke.no

For pressebilder, se https://veidekke.fotoware.cloud/fotoweb/archives/5028-Pressebilder-Veidekke/
Abonner på meldinger fra Veidekke

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 39 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner