Veidekke ASA: Fikk i oppdrag å bygge Sjøholt skule i Ørskog

Veidekkes datterselskap M. Kristiseter AS har skrevet kontrakt om å bygge nye Sjøholt barne- og ungdomsskule for Ørskog kommune i Møre og Romsdal. Oppdraget er en totalentreprise verdt 130 millioner kroner ekskl. mva. 

Dagens skolebygg skal rives, og nytt skolebygg skal oppføres på samme tomt. Den nye skolen bygges som to-parallell skole for 1-10.klasse, det vil si med plass til 450 elever i 20 skoleklasser. Det nye bygget blir på 6.400 m2 og skal i tillegg til grunnskole inneholde lokaler til voksenopplæringen og kulturskolen. Kristiseter skal også opparbeide nye utomhusområder på den 69 mål store skoletomten.

- Gode skolebygg er noe av det viktigste vi kan bygge, og vi er svært godt fornøyd med å ha vunnet konkurransen om oppdraget og fått tillit fra kommunen. Vi er en lokal entreprenør, og dette oppdraget betyr mye for våre ansatte samt for våre leverandører og samarbeidspartnere i distriktet, sier daglig leder Stig Mork i Entreprenør Kristiseter AS.

Rivning av dagens skolebygg starter opp i sommerferien, byggearbeidene starter i august og den nye skolen skal stå klart til bruk i løpet av høsten 2018.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Daglig leder Stig Mork i Kristiseter, tlf 90 54 26 26, stig@kristiseter.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf. 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 24,5 milliarder kroner (2015), og halvparten av de 7 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner