Veidekke ASA: Foreløpig avtale mellom Norwegian Property, Veidekke og OBOS om Middelthuns gate 17 i Oslo

Veidekke og OBOS har inngått en foreløpig avtale med Norwegian Property om kjøp av Middelthuns gate 17 i Oslo. Brutto eiendomsverdi er NOK 700 millioner, som er NOK 44 millioner (7 %) over gjeldende verdivurdering. Kjøper er et selskap eiet 50/50 av Veidekke Eiendom AS og OBOS Nye Hjem AS.

Eiendommen er fullt utleid til Nordea Bank Norge ASA frem til 2016. Som tidligere kommunisert vurderer Norwegian Property at eiendommens fremtidige potensial er størst ved konvertering til boligformål.

Kjøper har tatt forbehold om gjennomføring av "due diligence" med tilfredsstillende resultater, og både kjøper og selger har tatt forbehold om styregodkjennelse av transaksjonen, inkludert enighet om en markedsmessig og bindende kjøpekontrakt. Heving av samtlige forbehold hos kjøper og selger samt signering av bindende kjøpekontrakt er forventet å skje innen utgangen av januar 2012.

Salget er i tråd med Norwegian Propertys strategi for aktiv forvaltning av porteføljen.

Administrerende direktør Olav Line sier i en kommentar: "Det største potensialet for eiendommen Middelthuns gate 17 på sikt ligger innenfor boligkonvertering. NPRO er ikke et boligutviklingsselskap, og selskapets strategi om å fokusere på utleie, utvikling, forvaltning og eierskap av sentralt beliggende næringseiendommer (fortrinnsvis kontor) innenfor utvalgte næringsklynger, ligger fast. Vi er godt fornøyd med de kommersielle betingelsene i avtalen og anser kjøpergrupperingen som meget godt egnet til å utvikle Middelthuns gate 17 til å bli et godt boligprosjekt over tid."

"Dette er en unik utviklingseiendom i et etablert og meget attraktivt boligområde, og et av få kommende store boligprosjekter i Oslo Vest," sier administrerende direktør for Veidekke Eiendom AS, Arne Giske. "Gledelig er det også at vi nok en gang har funnet sammen med OBOS. Erfaringen fra vårt samarbeid om utviklingen av Sjølyststranda, og andre mindre prosjekter, har vist at vår felles kompetanse og erfaring bidrar til å sikre attraktive boliger og gir positive synergier," legger Giske til.

"Dette er et spennende byutviklingsprosjekt. Eiendommen har en svært attraktiv beliggenhet i et sentralt område i Oslo, " sier konsernsjef Martin Mæland i OBOS.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Line, Administrerende direktør, Norwegian Property ASA, telefon +47 482 54 149
Arne Giske, Administrerende Direktør Veidekke Eiendom AS, telefon +47 905 89 526
Jørgen Michelet, finansdirektør og IR kontakt Veidekke ASA, telefon +47 917 43 856
Martin Mæland, konsernsjef OBOS, telefon +47 907 91 079

www.norwegianproperty.no
www.veidekke.no
www.obos.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner