Veidekke ASA: Først i Norge med ISO 45001 sertifisering

Report this content
Veidekke Entreprenør ble i dag første norske produksjonsbedrift som er sertifisert etter den nye internasjonale standarden for arbeidsmiljø, ISO 45001. Standarden setter krav til ledelsessystemer som skal bidra til et godt og sikkert arbeidsmiljø for å beskytte arbeidstakere mot sykdom og ulykker.

- Mange av de arbeidsoppgavene som utføres på våre bygg- og anleggsprosjekter er forbundet med risiko. Vi har de siste årene drevet et kontinuerlig forbedringsarbeid innen helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, og er derfor stolte over at vi i dag har fått dette synlige beviset som dokumenter at vi har systemene i orden for å drive effektivt forbedringsarbeid på dette viktige området, sier administrerende direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør.

Alle bedrifter i Norge må jobbe systematisk med arbeidsmiljø i tråd med HMS- og internkontrollforskriften og arbeidsmiljøloven. Hensikten med den nye standarden er å gi bedrifter et godt verktøy samt sikre at de har gode prosesser for å redusere jobbrelatert sykdom, skade og død. Prinsippene og kravene i standarden legger til rette for et effektivt forbedringsarbeid som bidrar til et godt arbeidsmiljø og ivaretakelse av risikoforholdene for egne ansatte og andre relevante parter.

«ISO 45001 - Ledelsessystemer for arbeidsmiljø» er verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø. Den nye standarden erstatter den mye brukte britiske standarden OHSAS 18001 (som Veidekke Entreprenør også var sertifisert etter).

Billedtekst (f.v.): Daglig leder Jørn Are Granerud i Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering overrekker bransjens første ISO 45001 sertifikat til adm. dir. Dag Andresen og HMS-sjef Steinar Stake i Veidekke Entreprenør.

For mer informasjon kontakt:

HMS-sjef Steinar Stake, tlf 90 14 48 12, steinar.stake@veidekke.no  
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er nær 32 milliarder kroner, og halvparten av de 8000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner

Dokumenter og linker