Veidekke ASA: Fortsetter utbyggingen av det første massivtrekvarteret i indre Stockholm

Report this content

Veidekke starter byggingen av et nytt delprosjekt i Cederhusen, som blir Stockholms første boligkvarter i massivtre. Prosjektet, med innflytting beregnet til høsten 2022, utgjør siste del av en todelt totalentreprise for Folkhem og har kontraktsverdi på ca. SEK 108 millioner.

Cederhusen består av to kvartaler, og nå starter byggingen av det andre huset i den første delen. Det får ti etasjer over bakken, hvorav de åtte øverste bygges i massivtre og de to nederste i betong med fasade av sedertrespon. Trebygg binder CO2, veier langt mindre og er stillere å bygge og å bo i.

– Vi gleder oss over mottakelsen prosjektet har fått i markedet, som gjør det mulig å bygge ut hele det første kvartalet i én omgang. Det er et helt enestående prosjekt og et viktig symbol på Folkhem og på å bygge i tre. Veidekke har tydelige og høye ambisjoner for prosjektet og har fått et superteam på plass. Dette engasjementet lover godt for prosjektgjennomføringen og for et område som vil pryde Stockholm og for alltid være det første massivtrekvarteret i indre by, sier Anna Ervast Öberg, forretnings- og produktutviklingssjef i Folkhem.

– Vi er veldig glade for muligheten til å fortsatt kunne utnytte ekspertisen vi har bygd gjennom dette flotte og viktige prosjektet. Jeg er stolt over å se det vokse frem og gleder meg til videre å ta del i samarbeidet og engasjementet som har gjort prosjektet mulig, sier David Grimheden, teknikk- og miljøsjef i Veidekke Sverige.

Cederhusen er under bygging ved den nye tunnelbaneutgangen i Hagastaden. Ferdig utbygd vil Cederhusen omfatte to kvartaler med til sammen fire boligbygg på 10–13 etasjer som bygges over tunneller for motorvei E4/E20.

I forbindelse med prosjektet er det opprettet en samspillsgruppe med deltakere fra alle ledd i produksjonskjeden. Gruppen arbeider for å forstå bedre hvordan man kan klimaoptimere alle aktiviteter og prosesser som må til når et prosjekt som dette skal tas fra tegnebord via byggefase til ferdig innflyttet hus. Det vil i år bli startet ytterligere to forskningsprosjekter om klimaoptimal bygging.

Kontrakten inngikk i ordrereserven for fjerde kvartal 2020.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Mats Nyström, VD Veidekke Sverige, tlf. +46 705 37 12 60

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 8 100 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner

Multimedia

Multimedia