Veidekke ASA: Godt boligsalg - meget høy salgsgrad

Veidekke solgte totalt 317 boliger i tredje kvartal 2016. Salget av boliger er fortsatt høyt, både i Norge og i Sverige, og salgsgraden for boliger i produksjon endte på 91 %.

Veidekkes aktivitet innen boligutvikling ved utgangen av tredje kvartal 2016 er høy i både Norge og Sverige. Totalt ble det solgt 317 boliger til en verdi av 1,5 milliarder kroner i kvartalet. Til sammenligning ble det solgt 554 boliger i forrige kvartal. Totalt har Veidekke solgt boliger for 6,3 milliarder så langt i 2016, der Veidekkes andel er 4,8 milliarder kroner.

- Det er gledelig at vi klarer å opprettholde et høyt salg av boliger i våre nøkkelmarkeder. I Sverige er det fremdeles høy aktivitet i Gøteborg og Stor-Stockholm, mens aktiviteten er høyest i Oslo og Trondheim i det norske markedet, sier konsernsjef Arne Giske.

Antallet boliger i produksjon per utgangen av tredje kvartal er 2 837, hvorav Veidekkes andel er 2 140. Tilsvarende tall på samme tid i 2015 var 2 289, hvorav Veidekkes andel var 1 684. Samlet salgsgrad for prosjekter under oppføring er 91 %. Samlet salgsverdi i kvartalet var 1,5 milliarder kroner, og Veidekkes andel var 900 millioner kroner.

- Den rekordhøye salgsgraden på våre prosjekter i produksjon viser at etterspørselen er sterk - men samtidig indikerer det at vi mangler varer i hyllene. En viktig jobb for oss er derfor å raskt få flere prosjekter ut for salg for å møte den store etterspørselen, sier Giske.

Boligsalget 3. kvartal brutto (1)
2016 (2015)
Veidekkes andel av salg 3. kvartal netto (2)
2016 (2015)
Norge 165 (118) 84 (59)
Sverige 152 (210) 135 (210)
Totalt 317 (328) 219 (269)
  1. Antall salg inklusive felleseide prosjekter
  2. Veidekkes andel av salg

For mer informasjon kontakt:
Direktør for forretningsutvikling i Veidekke Eiendom Audun Blegen, tlf +47 959 79 664, audun.blegen@veidekke.no
Finansdirektør Jørgen Michelet, tlf +47 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 24,5 milliarder kroner (2015), og halvparten av de 6 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker