Veidekke ASA: Inngår samarbeid med Miljøstiftelsen ZERO

I november 2015 forpliktet Veidekke til seg å drive virksomheten i samsvar med FNs togradersmål. Som et av flere tiltak inngår Veidekke et strategisk samarbeid med miljøorganisasjonen Zero for å nå selskapets klimaambisjon. I første omgang skal samarbeidet med Zero bidra til å akselerere overgangen til fossilfri maskinpark.

Miljøstiftelsen ZERO er en uavhengig, ideell miljøstiftelse som arbeider med å drive frem nullutslippsløsninger og forhindre investeringer i løsninger som gir utslipp.

- Målsettingen med dette strategiske samarbeidet er i første fase å akselerere Veidekkes overgang til en fossilfri maskinpark - med andre ord overgang til elektrisitet, biodrivstoff og hydrogen. Med vårt felles engasjement for en bærekraftig utvikling vil Veidekke gjennom dette partnerskapet stå enda sterkere i vårt bidrag til det grønne skiftet, sier Veidekkes konserndirektør for HR og bærekraft Hege Schøyen Dillner.

Veidekke vil i tillegg få økt kunnskap om ny teknologi og andre nye løsninger som kan omsettes i konkrete klimatiltak for konsernet. Både Veidekke og ZERO vil i tiden fremover ha dialog og dra veksler på hverandres erfaringer faglig og politisk. ZERO vil holde Veidekke oppdatert på utviklingen av relevante politiske virkemidler og løp.

- Der ZERO jobber på et strategisk og politisk plan for å erstatte forurensende teknologi med utslippsfrie alternativer, jobber Veidekke daglig med å utvikle konkrete løsninger for å være best på miljø i praksis. Vi ser frem til et fruktbart samarbeid, sier Hege Schøyen Dillner.

- Vi er veldig stolte av at vi har inngått et samarbeid med Veidekke, som er en framoverlent og miljøengasjert entreprenør og eiendomsutvikler, sier Marius Holm, leder av Miljøstiftelsen ZERO.

- Vi skal blant annet samarbeide om utslippsfrie anleggsmaskiner, hvor Veidekke allerede går foran som et godt eksempel, og på andre områder hvor Veidekke har mulighet til å dra med seg hele bransjen i en mer klimavennlig retning. Vi har stor tro på at denne typen samarbeid vil gi positive ringvirkninger, sier Holm.

Lenke til video finner du her.

Billedtekst: Veidekkes konserndirektør for HR og bærekraft Hege Schøyen Dillner (t.v.) og leder av Miljøstiftelsen ZERO Marius Holm.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Hege Schøyen Dillner, konserndirektør for HR og bærekraft, tlf. +47 907 35 661, hege.dillner@veidekke.no
Marius Holm, daglig leder i ZERO, tlf. +47 957 21 632, marius.holm@zero.no  

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 30 milliarder kroner (2016), og halvparten av de 7 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner

Dokumenter og linker