Veidekke ASA: Innkalling til generalforsamling 2015

Generalforsamling i Veidekke avholdes tirsdag 5. mai 2015 kl. 1700 på Thon Hotel Bristol, Kristian IV's gate 7 i Oslo. Innkallingen inklusive vedlegg følger vedlagt. Innkallingen ble postlagt til aksjonærene 13. april 2015 og er publisert på www.veidekke.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner