Veidekke ASA: Innkalling til generalforsamling 2016

Generalforsamling i Veidekke avholdes tirsdag 10. mai 2016 kl. 1700 på Ullevaal Business Class (UBC), Ullevål Stadion, Sognsveien 77 C i Oslo. Innkallingen inklusive vedlegg følger vedlagt. Innkallingen blir postlagt til aksjonærene 19. april 2016 og er publisert på www.veidekke.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner