Veidekke ASA: Innkalling til generalforsamling 2017

Generalforsamling i Veidekke avholdes onsdag 10. mai 2017 kl. 1700 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo. Innkallingen og vedlegg følger vedlagt. Innkallingen ble postlagt til aksjonærene 12. april 2017 og er publisert på www.veidekke.com
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12