• news.cision.com/
  • Veidekke ASA/
  • Veidekke ASA: Innkalling til obligasjonseiermøte – forslag til førtidig innfrielse av utestående obligasjonslån

Veidekke ASA: Innkalling til obligasjonseiermøte – forslag til førtidig innfrielse av utestående obligasjonslån

Report this content

Det vises til børsmelding offentliggjort 1. september 2020 vedrørende gjennomført salg av Veidekkes eiendomsvirksomhet i Norge og Sverige.

Veidekke blir etter transaksjonen en rendyrket entreprenørvirksomhet med sterke posisjoner i Skandinavia. Den nye strategiske retningen innebærer endringer i selskapets finansielle behov.

Våren 2018 tok selskapet opp to obligasjonslån på til sammen NOK 1,6 milliarder, som følge av eiendomsvirksomhetens permanente behov for finansiering. Som rendyrket entreprenørvirksomhet vil Veidekke ha et mer fluktuerende finansieringsbehov. Veidekke foreslår derfor for obligasjonseierne i de to lånene en førtidig innfrielse.

Vedlagt følger innkalling til obligasjonseiermøte med ytterligere informasjon og bakgrunnen for dette forslaget. Obligasjonseiermøtet vil bli avholdt den 16. september 2020.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Konserndirektør Jørgen Wiese Porsmyr, tlf. 907 59 058, jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no
Konserndirektør Lars Erik Lund, tlf. 413 31 369, lars.lund@veidekke.no

Veidekkes pressebilder

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 37 milliarder, og halvparten av de 8 200 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner