Veidekke ASA: Innkalling til ordinær generalforsamling 2020

Report this content

Ordinær generalforsamling i Veidekke avholdes onsdag 6. mai 2020 kl. 17.00 på selskapets hovedkontor i Skabos vei 4, 0278 Oslo. Innkallingen følger vedlagt og er postlagt til aksjeeierne i dag. Innkalling og vedlegg er også publisert på www.veidekke.com.

Grunnet COVID-19-pandemien har norske helsemyndigheter innført strenge smitteverntiltak som bl.a. innebærer at personer skal holde fysisk avstand til hverandre. Veidekkes aksjeeiere anmodes om å avstå fra fysisk oppmøte og isteden benytte muligheten til å avgi forhåndsstemme eller fullmakt, slik beskrevet i innkallingen. Generalforsamlingen vil kunne følges på webcast. Generalforsamlingen vil bli gjennomført uten utdypende kommentarer til de ulike sakene som foreligger til behandling, og deltakelse fra Veidekkes styre og ledelse vil være begrenset til et minimum. Det blir ikke servering før eller etter møtet. Veidekke følger de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra helsemyndighetene.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12