Veidekke ASA: Invitasjon til presentasjon

Veidekke inviterer til presentasjon av vår konjunkturrapport for de skandinaviske bygg- og anleggsmarkedene torsdag 27. september kl. 1230 på Veidekkes hovedkontor, Skabos vei 4, Skøyen, Oslo. Det vil bli servert lunsj fra kl. 1200.

Konjunkturrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på www.veidekke.com

Påmelding til presentasjonen kan sendes Anita Pettersen, anita.pettersen@veidekke.no eller tlf. 996 45 414 innen 24. september.

Abonner